Firma

Przedsiębiorstwo CLM Leszek Gryncewicz rozpoczęło działalność gospodarczą w roku 2005. Na początku przedmiotem działalności była sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności.W roku 2007, zajęliśmy się sprzedażą gotowych kompletów wiązek samochodowych. Zajmowaliśmy się jedynie projektowaniem wiązek, zaś ich produkcję zlecaliśmy zewnętrznej firmie. Dodatkowo przy współpracy z inżynierami firmy Impact Automotive Technologies z Pruszkowa zajmowaliśmy się projektowaniem instalacji elektrycznych na potrzeby powyższej firmy, a dotyczyło to rozwiązań technicznych do zastosowania przy produkcji samochodu o napędzie elektrycznym. Współpraca ta odsłoniła nam nowe możliwości. Zaprojektowana przez nas wiązka przewodów elektrycznych znalazła zastosowanie przy produkcji samochodu elektrycznego SAM, w związku z czym firma Impact Automotive Technologies z Pruszkowa podpisała z nami przedwstępną umowę współpracy, przedmiotem której jest wytwarzanie i dostawa wiązki przewodów elektrycznych do tego samochodu (dnia 13.06.2008 r. została podpisana już umowa kooperacyjna). Dnia 02.04.2008 r. zmieniliśmy charakter prowadzonej działalności, głównie na typowo produkcyjną dotyczącą m.in. produkcji wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych. Aktualnie wykonujemy bardzo szeroką gamę wiązek elektrycznych, i specjalistycznych przewodów elektrycznych.